Ransta skola/idrottshall Ransta skola/idrottshall, Projektering och produktion, Sala

Ransta skola/idrottshall

Sala kommun bygger en ny skola/förskola som ska rymma 230 barn och elever.

Och intill den byggnaden byggs en idrottshall med bibliotek och andra samlingslokaler.

Automationsbolaget har projekterat och utför nu produktionen.

Ambitionen är att Skolan/förskolan ska stå klar för inflyttning till årsskiftet 2018/2019.