Service

Vi utför service av automationsanläggningar, vi kontrollerar om er anläggning fungerar som den ska, där vi ser det nödvändigt gör vi justering av inställningar för att få en så energieffektiv och bra anläggning som möjligt.

Du som kund får sedan ett protokoll där du kan se alla kontrollerade punkter och vilka förbättringsförslag som vi rekommenderar.

Drifttagning

När alla installationer är klara ser vi till att anläggningen blir ordentligt driftsatt. Vid driftsättningen går vi igenom alla tilltänkta funktioner som vi eller någon extern projektör har konstruerat för er anläggning. Du får sedan ett avprickat protokoll att allt fungerar som det är tänkt enligt driftkortens beskrivning.

Programmering

Vi programmerar er anläggning med stor yrkesstolthet. Vi värderar användarvänlighet högt vad gäller gränssnittet som du som slutkund kommer att använda dig av när du vill se driftstatus på anläggningen eller vill justera inställningsvärden.

Apparatskåp

Vi ser till att apparatskåpen för din styranläggning blir konstruerade och producerade av någon av våra samarbetspartners som håller hög kvalité.

Ibland kan ombyggnation av befintligt apparatskåp vara aktuellt, även det är en tjänst vi gärna bistår med.

Projektering

Projektering av nya eller befintliga anläggningar. Det är viktigt att styrentreprenören är med i projekteringen i ett tidigt skede för att få ett så kostnadseffektivt och smart projekt som möjligt.

SCADA

Behöver du ett överordnat system för dina anläggningar, eller om du vill integrera ytterligare anläggning i befintligt system så kan vi hjälpa er med detta.