S2 Blue
S2 Blue

Vad är fastighetsautomation?

Fastighetsautomation innebär att en dator samlar in och läser av information rörande fastigheten och platsen den befinner sig på. Därefter reglerar datorn huset, baserat på den data som samlats in. Du kan på ett smidigt och lätt sätt själv läsa av den data som samlas in och ställa in hur du vill att byggnaden skall fungera. Detta ger dig full kontroll på hela fastigheten. Om någonting i huset skulle gå sönder, om det börjar brinna eller om någon annan form av fara avläses, så varnar systemet dig i form av sms.

Energioptimering

Datan som samlas in kan till exempel vara hur många människor som befinner sig i huset, vad det är för utomhustemperatur eller hur mycket energi ett visst våningsplan förbrukar. Datorn justerar sedan vissa parametrar så att huset på ett optimalt sätt använder sina förutsättningar och resurser för att minska kostnader och energiförbrukning, samt öka trivseln för de som vistas i lokalerna. Det är ett klimatsmart och energieffektivt sätt att använda sina lokaler och fastigheter utan att behöva minska på produktivitet, säkerhet eller komfort.

Projektering, implementering och underhåll

Våra system kan implementeras i både nybyggnation och äldre hus. Dock är vi gärna med från ett tidigt skede då det handlar om stora renoveringar eller planering av nybygge. Då kan vi utveckla ett så effektivt system som möjligt från projekteringsstadiet och göra installationen mer kostnadseffektiv för kunden.

Vi är vana vid att samverka med andra entreprenörer när det kommer till att montera och implementera våra system. När allt är klart ser vi till att anläggningen blir driftsatt och tillsammans går vi igenom alla funktioner som vi eller en extern projektör har konstruerat för era lokaler.

För att fastighetsautomation skall fungerar så bra som möjligt rekommenderar vi kontinuerligt underhåll och service. Vid ett sådant servicebesök får du, om det behövs, konkreta förslag på justeringar och uppdateringar som kan göra att automationen presterar optimalt.

Smarta byggnader – nyckeln till en hållbar framtid

Fastighetsautomation tillåter er att använda era lokaler och fastigheter energi- och kostnadseffektivt. Det är ett sätt att arbeta klimatsmart utan att behöva minska på er produktion eller komfort.

Alla behöver ta sitt ansvar för miljön. Att investera i fastighetsautomation är inte bara en metod att spara på jordens resurser utan också ett steg in i framtiden. Automation och smart teknologi blir vanligare i våra hushåll med smarta vitvaror, belysning och underhållningssystem. Att implementera det där det gör mest nytta, inom till exempel vård, skola, industri, handel och produktion är det enda rätta och kommer vara standard inom några år.

Vilka system kan automatiseras?

Man skulle kunna säga att alla system som är uppkopplade mot internet, eller till och med mot ett elnät, kan automatiseras. Att ett system är automatiserat betyder att det reglerar sig själv efter vissa önskvärda parametrar.

De system som vi arbetar med är de som vi tror hjälper till mest med att minska energikonsumtion samt ökar säkerhet och trivsel. Våra fastighetsautomationer styr för det mesta inomhusklimat som ventilation och temperatur, brand- och inbrottssäkerhet samt belysning.

En fastighet med implementerad automation är lättare att överblicka för den som är ansvarig och kräver på så vis mindre underhåll än en byggnad med flera separata säkerhets- och klimatanläggningar. För det mesta driver och reglerar en smart byggnad sig själv.