hemkoep-vaesteraas.jpg
Fem Instalcobolag bygger Hemköp-butik i Västerås

Automationsbolaget och fyra andra Instalcobolag i gemensamt uppdrag

Fem Instalcobolag samarbetar vid byggnationen av en ny Hemköp-butik i Västerås. Uppdraget gäller installation av VS, el, ventilation samt styr- och regler i ett samverkansprojekt åt Axfood.

Till julhandeln öppnar en ny Hemköp i Västerås i det framväxande bostadsområdet Öster Mälarstrand. Bygget av butiken är igång och Instalcos bolag Timab har totalentreprenaden för installationerna. Timab är projektansvarigt bolag och de övriga installationerna görs av DALAB (VS), 3EL (el), OTK (ventilation) och Automationsbolaget (styr- och reglerteknik).

Öster Mälarstrand är en ny stadsdel i Västerås som nu växer fram. Området kommer när det är färdigbyggt att innehålla bostäder, naturområden, parker, torg, handel, skola och förskola i hamnmiljö vid stranden av Mälaren.