oestevaalaskola.jpg

Östervåla skola

En tillbyggnad samt ombyggnationer av befintliga delar.

Automationsbolaget har fått förtroendet att utföra styrentreprenaden.