_dsc0023.jpg
Foto: Salabostäder.

System för energioptimering i bostäder

Byggnader står för en stor del av samhällets totala energikonsumtion. Instalcos dotterbolag Automationsbolaget utvecklar ett system tillsammans med Salabostäder för energioptimering av fastigheter.

Inom fastighetsbolaget Salabostäder gör man en stor satsning på energieffektivisering. Målet är att minska energianvändningen med 30 procent fram till 2030 enligt Allmännyttans Klimatinitiativ. För att möta det behovet utvecklar Instalcobolaget och Salabostäder det gemensamma systemet SAERS – Salabostäder Automationsbolaget Energy Reduce System.

Systemet optimerar inomhusklimatet och energitillförseln för värme i fastigheterna baserat på en mängd uppgifter inomhus och utomhus. I varje lägenhet installeras en rumstemperaturgivare för att optimera energitillförseln. Väderprognoser läses in från SMHI för att förutse hur mycket energi som behöver tillföras byggnaden i god tid innan förändringen av att utetemperaturen uppstår.

– Med den här tekniken kan vi ta till vara den ackumulerade energin som finns i huskroppen och minimera onödig energitillförsel. Vi kan skapa en energieffektiv och jämn temperatur för hyresgästen genom att justera värme redan innan det exempelvis kommer kallare, varmare eller blåsigare väder, säger Jerry Johansson, vd på Automationsbolaget.

Automationsbolaget med huvudkontor i Sala är specialister inom fastighetsautomation och styr- och reglerteknik.

– Med SEARS-systemet kan vi optimera värmeförbrukningen och öka energieffektiviseringen samtidigt som vi säkerställer att alla hyresgästerna har rätt temperatur i lägenheten, säger Thomas Mattsson, projekt- och driftschef på Salabostäder.

I uppdraget till Salabostäder ingår förutom att utveckla SEARS-systemet även installation och driftsättning vilket kommer att fortsätta under 2020.